FFIs klima- og sikkerhetskonferanse

Klima og sikkerhet henger sammen. Hvilke nye utfordringer kan klimaendringer gi Forsvaret? Og hvordan kan forsvarssektoren bidra til det grønne skiftet?

Deichmansalen, Bjørvika
Arrangementet fant sted 25. november

Se opptak fra arrangementet.

Ekstremvær, tørke, stigende havnivå, mindre is i polområdene: Klimaendringer kan både forsterke konflikter vi allerede kjenner, og skape helt nye. De har potensial til å forandre det sikkerhetspolitiske landskapet Forsvaret er i, og oppdragene Forsvaret skal løse.

Klima- og miljøarbeid er samtidig en naturlig del av forsvarssektorens samfunnsansvar. Vi skal bidra til at Norge når nasjonale mål innenfor klima og miljø, og FNs bærekraftsmål.

Forsvarets forskningsinstitutt inviterte til heldagsseminar 25. november. Der løftet vi fram problemstillinger vi mener vil være viktige for Forsvaret:

  • Hvordan vil klimaendringer påvirke sikkerheten vår, globalt og regionalt?
  • Hvordan kan Forsvaret tilpasse seg det nye sikkerhetspolitiske landskapet?
  • Hvordan kan vi bidra til det grønne skiftet, samtidig som forsvarsevnen styrkes?
  • Hva gjør vi konkret?

I opptaket fra konferansen kan du høre debatter og intervjuer med blant andre klima- og miljøminister Espen Barth Eide, forsvarssjef Eirik Kristoffersen og sentrale personer innenfor forsvar, forskning og industri.

 

Program
 

08.30
Registrering og kaffe
09.15
Åpning ved FFIs administrerende direktør Kenneth Ruud
Key note speaker, klima og miljøminister Espen Barth Eide
Samtale med forsvarssjef Eirik Kristoffersen
10.45
Pause

Med forsker Bjørn Samset og Jan S. Fuglestvedt (CICERO), forsker Johanne Jensen Skeie (Institutt for forsvarsstudier) og professor Sonja Berlijn (Kungliga tekniska høgskolan).
 

12.15
Lunsj

Med Per Erik Solli (Nupi), Kristian Åtland (FFI) og Odin Johannessen (tidligere Sjef Hæren).

14.00
Pause

Med Rune Lausund, sjefsforsker FFI.
Siv Fagerbekk, rådgiver Forsvarsstaben.
Helge Stadheim, direktør bærekraft, Nammo AS.
Kerry Marie Bommen, Director Sustainability, Kongsberg Defence and Aerospace.
 

15.30
Slutt