Styringsdokumenter

Her finner du ulike dokumenter som ligger til grunn for virksomhetsstyringen av FFI.

Illustrasjonsfoto. Hender som holder strategibrosjyre
FFIs strategi fra 2021-2024

Instituttets overordnede strategi er forankret i FFIs vedtekter. Enhver strategi oppstår på grunnlag av tidligere strategier og er under påvirkning av ytre føringer og utfordringer.

Andre strategier og handlingsplaner

FFI har også egne strategier innen utvalgte områder, deriblant innen samfunnssikkerhet og CBRNE. Vi lager også en forskningsplan som gir retning for vår satsing på forskning og teknologiutvikling.