Rådgiving

Vi gir et bredt spekter av forskningsbaserte råd og anbefalinger til forsvarssektoren og til offentlige og private aktører, blant annet innen samfunnssikkerhet og beredskap.

Vår rådgiving omfatter alt fra opplæring ved bruk av teknologisk utstyr til støtte ved langtidsplanlegging. Vi gir blant annet råd om Forsvarets utvikling, anskaffelser og utvikling av materiell.

FFI har dessuten en viktig rolle som rådgiver for forsvarssektorens politiske og militære ledelse. Vi støtter den løpende langtidsplanleggingen i sektoren med tverrfaglig kunnskap og kompetanse innen teknologi, økonomi og forsvars- og sikkerhetspolitikk.

FFI har en viktig rolle som rådgiver for forsvarssektorens politiske og militære ledelse.

I 2018 utarbeidet vi en ny forskningsplan for instituttet – for perioden 2019–2022. Planen er en viktig del av FFIs rådgiverrolle, og er en respons på et forsvars- og sikkerhetspolitisk landskap i endring, stadig mer sammensatte sikkerhetsutfordringer og dyptgripende teknologiske endringer.

FFIs forskningsplan er derfor forankret i langtidsplanen for forsvarssektoren og utarbeidet i nært samarbeid med instituttets viktigste oppdragsgivere, i og utenfor forsvarssektoren.

Andre tjenester