Jobb ved FFI: Utnytt din kompetanse!

Det finnes knapt noe forskningsinstitutt som spenner over et så bredt faglig spekter som FFI. Det gjør at din kompetanse, fra høyere utdanning eller tidligere jobb, sannsynligvis vil komme til nytte hos oss. Akkurat hvordan er vi like nysgjerrig på som det du er.

En uformell og utfordrende hverdag

Ved FFI driver vi først og fremst anvendt forskning, med et helt spesifikt, overordnet mål om å sette Forsvaret og sivile samfunnsinstitusjoner bedre i stand til å trygge landet vår. Det gir en forskning som er praktisk rettet – og svært mangfoldig.

Hos oss driver vi med forskning innen et titalls ulike fagområder. Oppgavene vi løser er utfordrende og givende og innebærer mye kontakt med Forsvaret, industrien og andre forskningsinstitusjoner i inn- og utland. 

Den verdenen vi opererer i er dessuten alt annet enn statisk. Derfor må vi vise stor fleksibilitet for å kunne løse oppgavene våre. Konkret betyr det at vi streber etter uformelle fagmiljø, hvor vi tilrettelegger for at alle skal kunne bruke kunnskapen sin der den behøves mest, på tvers av prosjekter og grupper.

Det betyr også at vi stadig har behov for å øke kunnskapen vår – ikke bare gjennom nyansettelser, men også gjennom intern kompetanseutvikling. Vi legger blant annet forholdene til rette for relevant formell videreutdanning, og vi har et nært samarbeid med flere universiteter og høgskoler. 

Hos FFI står du med andre ord aldri stille. 
 

Hvem får jobb hos oss?

Vi ønsker i størst mulig grad å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og vi ønsker å rekruttere flere personer med innvandrerbakgrunn.

Tidligere kjennskap til Forsvaret er ingen betingelse, men interesse og forståelse for forsvarsfaglige problemstillinger er selvfølgelig en fordel. 

NOSS_2021_Emblem_01.png

 

Bli bedre kjent med noen av fagmiljøene ved FFI