Nyheter

Vår forskning er relevant både for militære og sivile aktører. Her kan du holde deg oppdatert på alt fra nye funn og utredninger til siste nytt fra forskning på ny teknologi.