Beredskapslaboratorium

FFIs beredskapslaboratorium er det eneste i Norge som har fasiliteter og metoder til å håndtere og analysere prøver med innhold av ekstremt giftige kjemikalier, patogene mikroorganismer, radioaktivt materiale og eksplosiver.

Beredskapstelefon 400 33 373

Ved hendelser med mistanke om bruk av giftige kjemikalier, patogene mikroorganismer, radioaktivt materiale og eksplosiver er det viktig med en rask avklaring.

En foreløpig identifikasjon kan ofte gjøres på hendelsesstedet ved bruk av detektorer, men ofte må det følges opp med prøvetaking og transport av prøven til et analyselaboratorium for utvetydig identifikasjon. 

FFIs beredskapslaboratorium kan håndtere og analysere disse prøvene. 

Beredskapstelefon

400 33 373

I følge avtalen kan disse aktørene kontakte FFIs døgnbemannede beredskapstelefon:

  • Beredskapsaktører innen helse- og omsorgssektoren
  • Beredskapsaktører innen justis- og beredskapssektoren
  • Etater i forsvarssektoren
  • Etater innen andre offentlige sektorer og privat virksomhet og institusjoner (ikke enkeltpersoner). 

Publikum kan henvende seg til Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00.

Les mer om ordningen