Utvidet sammendrag

Først i alle rapporter finner du et sammendrag. Men for noen rapporter lager vi et frittstående, utvidet sammendrag. Ved å lese et utvidet sammendrag får du god innsikt i hva rapporten handler om og hva som er de viktigste funnene eller rådene. Du får også enkel tilgang til hovedrapporten gjennom lenke og QR-kode.

Bestill papirversjon