Eksternnotat

Eksternnotat er en kort publikasjon som brukes til dokumentasjon under forskernes arbeid. Det kan være foreløpige resultater, forslag og ideer i forberedende stadier til oppdragsgiver eller andre eksterne mottakere. I tilfeller der det er hensiktsmessig, publiseres disse her.