Fem forskningsavdelinger

FFI har fem forskningsavdelinger. Vår forskningsvirksomhet er i sin helhet prosjektorganisert. Dette gir fleksibilitet og evne til rask respons på forskningsoppdrag.