FFI-rapporter

FFI-rapporter er dokumentasjon av utredninger vi har gjort, sluttrapporter for prosjekter, rapportering av FoU-resultater og andre arbeider.

Har du spørsmål? Send oss en epost

Alle rapporter

Her finner du ugraderte forskningsrapporter, nyeste først.

Ønsker du å fordype deg mer i forskningen vår?

 

Forskningstema

Lær mer om hva FFI forsker på ved å besøke våre temasider. Her har vi samlet informasjon om de mest framtredende temaene vi arbeider med.

Forskningsprosjekt

FFIs forskning er prosjektbasert, og vi har hele tiden et betydelig antall prosjekter gående – innen en rekke felt. Du kan lese om noen av dem ved å besøke våre prosjektsider.

Aktuelt

Hva skjer ved Forsvarets forskningsinstitutt? Besøk våre aktueltsider der vi har samlet podkaster, nyheter, videoer og informasjon om arrangementer.