Feature-artikler

Våre feature-artikler er langlesninger med utstrakt bruk av ulike visuelle virkemidler. 

Dagens forskning ved FFI er ofte resultat av mange tiår med utvikling, testing og forbedring. Noen ganger er det derfor fint å kunne gå litt i dybden og fortelle historien bak et produkt eller forskningstema. 

På denne siden finner du våre feature-artikler. Dette er langlesningsaker der vi ved hjelp av bilder og video sær nærmere på et produkt eller tema.

Har du forslag om noe vi kan lage feature-artikkel om?

Send e-post

Alle feature-artikler

Arrangementer

Besøk vår arrangements-side for informasjon om FFI-frokoster eller andre arrangement. Du kan melde deg på, lese sammendrag eller se opptak av tidligere arrangement.   

Podkaster

Ugradert er FFIs egen podkast der vi snakker med FFI-forskere om aktuelle prosjekt eller tema. I Ugradert: Kort forklart forklarer vi et begrep eller tema på max åtte minutter. 

Nyheter

Her har vi samlet våre nyhetsartikler slik at du kan lese siste nytt om hva som rører seg ved  FFI.

Feature-artikler

Våre feature-artikler er langlesninger med mye visuelt materiale der vi går dypere inn i noen bestemte tema.

Kronikker

Våre forskere deltar i en rekke debatter i forskjellige media. Under kronikker har vi samlet kronikker FFI-forskere har skrevet som har blitt publisert i andre media.

Blogg

I begynnelsen av 2022 startet FFI opp en egen blogg. Den skal være en arena hvor våre forskere kan synliggjøre sin kompetanse og delta i den offentlige debatten. Innleggene er skrevet av FFI-ansatte og kan både være basert på deres forskning, fagkunnskap eller interesser.