Blogg

FFIs blogg er en mulighet til å synligjøre våre forskere og deres kompetanse. 

Ved FFI er det flere hundre forskere. De har spesialkompetanse innen mange ulike forskningsfelt. Denne kompetansen er viktig for Forsvaret og hele forsvarssektoren, men også for det sivile samfunn.

I begynnelsen av 2022 startet FFI opp denne bloggen. Den skal være en arena hvor våre forskere kan synliggjøre sin kompetanse og delta i den offentlige debatten.

I første omgang vil innleggene dreie seg om aktuelle sikkerhetspolitiske spørsmål, men i løpet av året vil ulike forskere blogge om saker som opptar dem.

Innleggene er skrevet av FFI-ansatte og kan både være basert på deres forskning, fagkunnskap eller interesser.

Har du forslag til tema for FFIs blogg?

Send e-post

Alle blogginnlegg