Kontakt oss

FFI ligger på Kjeller ved Lillestrøm, 25 km utenfor Oslo. Instituttet har også en forskningsenhet på Karljohansvern i Horten.


Organisasjonsnummer: 970 963 340

Formelle henvendelser til FFI, for eksempel henvendelse om tjenester eller oppdrag fra FFI, sendes til firmapost@ffi.no 

Dersom du vet hvem du ønsker kontakt med, kan du ringe Sentralbordet (Forsvaret og FFI): 915 03 003

For pressehenvendelser og kommunikasjonsrelaterte spørsmål i arbeidstiden, kontakt Kommunikasjonsenheten: 66 93 49 22 / 48 89 46 91 eller info@ffi.no 

For pressehenvendelser etter arbeidstid: 993 87 130

For spørsmål om ledige stillinger, sommerjobb, masteroppgaver og lignende, kontakt HR-enheten: 63 80 71 21

For spørsmål om FFI-publikasjoner, kontakt biblioteket på biblioteket@ffi.no. Oversikt over bibliotekets samlinger finner du i Oria.

FFI Kjeller

 • Postadresse: FFI, Postboks 25, 2027 Kjeller
 • Besøksadresse: Instituttvn 20, 2007 Kjeller
 • Varelevering: Gunnar Randers vei 42, 2007 Kjeller
 • Telefon: 915 03 003

Finne fram – Kjeller

 

FFI Horten

 • Postadresse: FFI Horten, Postboks 115, 3191 Horten
 • Besøksadresse: Nedre vei 16, Karljohansvern, 3183 Horten
 • Telefon: 33 03 38 15

Finne fram – Horten

Husk legitimasjon

Når du skal besøke FFI må du ha med gyldig legitimasjon. Godkjente ID-kort er:

 • Førerkort (norske og nordiske av EØS/EU-standard)
 • Nasjonale ID-kort, EØS/EU-land
 • Kongeriket Norge (FDs ID-kort)
 • Tjenestebevis fra Politi og Tollvesen
 • Utenriksdepartementets ID-kort for diplomater
 • Pass (nødpass godtas ikke)