Russisk militær strategi og beslutningstaking

Hvordan skal vi forholde oss til Russland militært?

Russland er en viktig maktfaktor i verden, ikke minst i nordområdene, og landet står derfor i en særstilling blant Norges potensielle sikkerhetsutfordringer. Utviklingen i Russland har kort sagt betydning for hvordan vi utformer forsvaret vårt.  

Forsvaret og norske myndigheter har derfor behov for inngående kunnskap om utviklingen i russisk forsvars- og sikkerhetspolitikk, og FFI understøtter dette gjennom et eget forskningsprosjekt. Slik kan vi konkretisere betydningen Russland vil ha for Norge og Nato i årene som kommer, og legge premisser for utformingen av framtidas forsvar. 

I tidligere russlandsprosjekt har vi studert den strukturelle omleggingen og materielle moderniseringen av det russiske forsvaret siden 2008. I dette prosjektet vil vi fokusere på hvordan Russland kan tenkes å bruke sine militære maktmidler, og hvordan det fatter beslutninger om militær maktbruk. I tillegg legger vi opp til en videreføring av FFIs forskning på temaer som russisk forsvarsøkonomi, forsvarsindustri og militærteknologi.

Tema

Langtidsplanlegging

FFI støtter den løpende langtidsplanleggingen i forsvarssektoren.
Har du spørsmål om prosjektet?
Send epost

Relevante vitenskapelige artikler

Våre forskere på prosjektet

Miljøet har gjennom mange år bygd opp en kompetanse på internasjonalt nivå når det gjelder Russlands forsvars- og sikkerhetspolitikk, særlig i nordområdene.

Profilbilde av FFI-forsker Una Hakvåg

Una Hakvåg

Seniorforsker (B.A., M.A.)
Passbilde av Kristian. Foto

Kristian Åtland

Seniorforsker (B.A., M.A., PhD)
Portrettbilde av Tor Bukkvoll

Tor Bukkvoll

Sjefsforsker (B.A., M.A., PhD)

Relevante FFI-rapporter