Russisk forsvarsmodernisering og maktbruk

Se FFI-forskernes analyse av hvordan det russiske forsvaret utvikler seg.

Forsker Una Hakvåg gikk gjennom hva Russland har oppnådd etter 10 år med forsvarsmodernisering, og hvor mye det har kostet.

​Denne uken ble FFI-rapporten 10 år med Russisk forsvarsmodernisering, lagt frem for en fullsatt storsal i Oslo Militære Samfund. Rapporten er en del av FFIs VITEN-serie.

– For å gjøre gode vurderinger av scenarioer og militære operasjoner, er vi avhengig av oppdatert kunnskap om russisk evne og vilje til å bruke makt. Det er det våre Russland-forskere studerer. Og det er noen av disse resultatene vi skal legge fram i dag, sa Espen Skjelland, sjef for avdeling Analyse når han åpnet FFI-forum.

Gikk du glipp av FFI-forum?

Da kan du se foredragene fra FFI-forskerne Una Hakvåg (over) og Tor Bukkvoll (under) her. Lengre ned finner du også video av kommentatorene Julie Wilhelmsen fra Nupi og Thomas Nilsen fra The Independent Barents Observer.

Tor Bukkvoll måtte steppe inn for kollega Kristian Åtland på få timers varsel. Han tok for seg hvilke sikkerhetspolitiske konsekvenser utviklingen i Russland kan ha for Norge, og hvordan vi kan bevare stabilitet i nordområdene.
Kommentator Julie Wilhelmsen fra NUPI mener det er en god, balansert og pedagogisk rapport, men hadde også noen innvendinger.
Det er skremmende å se hvordan russiske myndigheter blander seg inn i sivile aktiviteter på norsk jord, mente redaktør Thomas Nilsen i The Independent Barents Observer.